Hizmet Sözleşmesi,İptal,İade Koşulları,Gizlilik

Hizmet Sözleşmesi,İptal,İade Koşulları,Gizlilik

 

Ön Bilgi Formu 
https://tahsilat.resman.com.tr/ 

Kullanım Koşulları

https://tahsilat.resman.com.tr ödeme platformu (“Platform”) RESMAN DÜZCAM PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’ye (“Resman”) ait bir ödeme platformudur. İşbu kullanım koşullarında (“Kullanım Koşulları”) yer alan kurallar, kullanıcıların, Platformu kullanırken uymakla yükümlü oldukları koşulları belirlemekte ve açıklamaktadır. Kullanım Koşulları dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer burada belirtilen Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, Platformu ve sunduğu hizmetleri kullanmayınız. Platformu kullanarak, işbu Kullanım Koşullarının içeriğini peşinen kabul ettiğinizi ve Kullanım Koşullarına bağlı kalacağınızı beyan etmektesiniz.

 

Resman, Kullanım Koşullarını güncellemek suretiyle her an değiştirebilme, Size herhangi bir bildirim yükümlülüğü bulunmaksızın Platformda bulunan fonksiyonlara veya programlara ilişkin değişiklik veya geliştirmeler yapabilme hakkını saklı tutar. Kullanım Koşullarını gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmenizi öneririz. Burada kullanılan haliyle "Siz/Kullanıcı(lar)" terimleri, herhangi bir nedenden dolayı Platformu ziyaret eden tüm bireyleri, kurumları ve topluca internet kullanıcılarını ifade etmektedir.

 

A. ÜYELİK ve ŞİFRE

1. Kullanıcı, Platformu ziyaret ederek ve Platforma üye olarak Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

2. Kullanıcı, kullanıcı adı, şifre, gibi bilgilerinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bunları herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağını veya bunların üçüncü şahıslarca kullanımına izin vermeyeceğini, bu çerçevede, her türlü güvenlik önleminin alınmasından, çalıntı/kopya kart kullanımı şikâyetlerinden, Kullanıcının müşteri bilgilerinin güvenliğinden, teknik aksaklıklar nedeniyle uğranabilecek zararlardan, Kullanıcı müşterilerinin elektronik ortamda gerçekleştireceği işlemler nedeniyle ileri sürülebilecek her türlü talepten, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olduğunu ve bu kapsamda Resman’ın uğrayabileceği zararları ilk yazılı talep üzerine nakden ve defaten ödeyeceğini beyan ve kabul eder. Kullanıcılar güvenlik açısından riskli durumlar arz etmesi halinde şifrelerinin değiştirilmesinden sorumlu olup, şifrelerinin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri takdirde bu durumdan Resman’ı derhal haberdar etmekle yükümlüdürler.

3. Hesap sahibinin izni olmaksızın başka bir hesabı kullanmanız kesinlikle yasaktır. 

 

B. FİKRİ HAKLAR

1. Bu Platformun tüm fikri ve sınai hakları, alan adları ve Kullanıcı alt alan adları da dahil olmak üzere Resman’a ait veya Resman’a lisanslıdır. Bu platformda bulunan bilgiler, yazılar, grafik ve işaretler ile fikri mülkiyet hakkı konusu yazılımlar, uygulamalar, tasarım ve tüm sayfa düzenleri Resman’ın ya da Resman’ın lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir.

İşbu Platformdaki bilgilerin ya da bu Platforma ilişkin her tür veritabanı ve yazılımların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, dağıtımı ve satılması yasaktır. 

2. Resman, bu Platformun ziyaret edilmesi, Platform ya da Platformdaki bilgi, veri ve programların kullanılması sebebiyle, bir sözleşme ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplerle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Ayrıca, bir işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti ve bu nedenlerle meydana gelebilecek zararlar hususunda ve bu Platformun ya da link verilen Platformlardan herhangi birinin kullanılması esnasında doğabilecek zararlarda Resman, herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

3.Kullanıcılar Platformu kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve halihazırda yürürlükte olan diğer mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girebilecek olan mevzuata ve Resman’ın Platforma ilişkin olarak yayınlayacağı bildirimlere uymayı kabul ederler. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya ait olup, Kullanıcı Resman’ın bu kapsamda uğrayabileceği zararı ilk talepte tazmin etmekle yükümlüdür.

 

C. ÇEREZ UYGULAMALARI ve REKLAMLAR

1. Platformu ziyaret ettiğiniz süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezler veya Platform kullanım verileri, analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcıyı tekrar tanımak için kullanılabilir. İşbu Kullanım Koşullarını kabul ederek, söz konusu çerez (cookie) uygulamasına onay verdiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. 

2. Resman, zaman zaman Platforma, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri reklam amacı ile dahil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelere ilişkin uygulamaların, site güvenliklerinin kontrolümüz altında olmadığını ve bu Kullanım Koşullarının diğer siteler bakımından geçerli olmadığını beyan ederiz. Bu itibarla diğer internet sitelerinin bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını tespit edebilmeniz için ilgili sitelere ait kullanım koşulları incelenmelidir. Ayrıca Resman diğer internet sitelerinin içeriklerinin doğruluğu hakkında herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. 

 

D. KİŞİSEL VERİLER

1. Kullanıcı, Platformda ödeme alınan kredi kartı hamillerine ait tüm kişisel ve finansal bilgilerin güvenliğinden sorumlu olup, hiçbir koşulda kart sahibinin kart ile ödeme yapacağı bölümde verdiği bilgileri (kart numarası, geçerlilik süresi, adı/soyadı, güvenlik numarası, adres vb.) üçüncü bir kişiye veremez.  Kullanıcı, üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini engellemek için her türlü güvenlik tedbirlerini almak zorundadır.

Ayrıca Kullanıcı, ödemesi yapılan ürün ve/veya hizmetin teslimatının mutlaka kart hamiline ve/veya alışveriş esnasında kart hamili tarafından belirtilen kişiye yapılmış olmasından ve gerektiğinde bunun ibrazında kullanılacak belgelerin temininden münhasıran sorumlu olup gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

2. Kullanıcı, Platform ile ilgili her türlü bilgi, şifre, parola ve sair kişisel veriyi ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi; kendisine bağlı çalışlarının, hizmet ifasında kullandığı diğer 3. kişilerin de bu bilgilerin gizliliğini koruyacağını taahhüt eder. Kullanıcı, bu bilgileri Resman’ın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak tüm tasarruflardan kaçınmayı, aksi takdirde Resman’ın uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı ilk talepte karşılamayı taahhüt eder.

3. Resman, kişisel bilgilerin, Kullanıcı tarafından işbu Kullanım Koşullarına onay verildiği takdirde, bilgilendirme, tanıtım, duyuru ve teklif amacıyla kullanma haklarını saklı tutar. Kullanıcının e-posta gönderim listesinden çıkması için Resman’ın resman@resman.com.tr e-posta adresine yazılı talepte bulunması yeterlidir.

 

 E. PLATFORM İÇERİĞİ ve YASAK İŞLEMLER

1. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları çerçevesinde yaptığı işlemler esnasında her ne surette olursa olsun tefecilik yapmayacağını, bedelini tahsil ettiği her bir satış işlemi karşılığında; satış işlemine konu malı/malları mutlaka kart hamiline ve/veya alışveriş esnasında kart hamili tarafından belirtilen kişiye teslim edeceğini, ilgili yasal hükümleri içerir fatura veya fatura yerine geçen bir belgeyi, kendi nam ve hesabına keseceğini ve/veya düzenleyeceğini ve kart hamiline vereceğini beyan ve kabul eder.

Kullanıcı, bu surette düzenlenen faturaların, “Sahte ve Muhteviyatı Yanıltıcı Belge” niteliğinde belge olmayacağını, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, usulüne uygun belge düzenlenmesi dâhil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere tüm sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder.

2. Kullanıcı, Sanal POS tahsilâtlarından banka tarafından kesilecek komisyon, hizmet ücreti, puan ve diğer tutarların, Resman tarafından kendisine fatura edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Kullanıcı, Platforma eklenen kredi kartından yapılacak tahsilat işlemini kart sahibinin talebi, bilgisi ve onayı dahilinde yaptığını, çekilen tutara herhangi bir zamanda kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konması ve Resman’ın hesaplarına aktarılmaması veya aktarıldıktan sonra iptal/iade işlemi gerçekleşerek Resman’ın hesaplarından geri alınması durumunda ilgili tutarı her türlü gecikme faizi ile birlikte Resman’ın talep ettiği tarihte nakden Resman 'ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. Kullanıcı, Platform kapsamında yapılacak ödemenin genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara uygun olarak yapıldığını, iyi niyet çerçevesinde hem Resman’ın hem de kart sahibinin çıkarlarını koruduğunu ve ödeme işlemlerini tamamıyla Türk hukuk sistemine uygun olarak yaptığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Kullanıcı, kendisi tarafından Resman’a kredi kartıyla yapılan ödemenin yolsuzlukla mücadele ve kara para aklamanın engellenmesine ilişkin yürürlükteki tüm kanunlar, kurallar, tüzükler, kararlar ve Türkiye’deki resmi kurumların emirlerine uygun olduğunu, bu kanun, kural, tüzük, karar ve emirlere aykırı bir işlem olması durumunda sonradan oluşacak hukuki ve mali sonuçlardan Kullanıcının sorumlu olduğunu, bu gibi bir durumda Resman’ın hukuki, mali ve herhangi bir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

F. ÜYELİKTEN ÇIKMA / ÇIKARILMA

1. Kullanıcı, üyeliğinin tüm Kullanım Koşullarını yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul etmektedir. Kullanıcının, Kullanım Koşullarını ihlal etmesi nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Resman’a karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için Resman’ın Kullanıcıya ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır. 

2. Kullanıcının, üyelikten çıkmak istemesi halinde, Resman’ın resman@resman.com.tr e-posta adresine yazılı olarak talepte bulunması yeterlidir.

 

G. GİZLİLİK VE GÜVENLİK 

Kullanıcılardan alınan tüm kişisel bilgiler elektronik ve fiziksel güvenlik sistemleriyle korunmakta, sadece yetki sahibi personel ve gerekli durumlarda kullanıcı onayı ile görüntülenebilecek bir ortamda saklanmaktadır. Bu bilgiler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır.

 Bu itibarla, Resman, Kullanıcı verilerinin kişisel veri sayılması halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’de belirlenmiş tüm haklarını korumak üzere elinden gelen gayreti göstereceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu durumda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Kullanıcı; a) Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve ilgili kuruluşlara bildirilmesini isteme, e) Kanunda belirlenmiş şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

H. GARANTİDEN FERAGAT

 Resman ile aranızda yapılan ayrı bir sözleşme ile açıkça belirlenmediği sürece, bu Platformdan edinilen bütün hizmetler Size olduğu haliyle sağlanmış olup, herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan herhangi bir garantiye tabi değildir. 

Resman hiçbir şekilde Sizin veya başka bir üçüncü kişinin Platforma erişiminden,  Platformdan linkle yönlendirilmiş başka bir siteye erişiminden veya Platformda yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaysız veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan sorumlu değildir.

 

I. İPTAL VE İADE ŞARTLARI

Platformdan, 3D veya sanal pos ile yapılan tahsilatlarda itiraz süresi [on (10)] iş günüdür.  Kart sahibi tarafından Resman’a iade talebinde bulunmasını takiben Resman tarafından [yedi (7)] iş günü içerisinde değerlendirme yapılacak ve kart sahibine bilgi verilecektir. Resman tarafından [on (10)] iş günü içinde iletilmeyen talepler değerlendirilmeyecektir.

 

J. GENEL HÜKÜMLER

1. Kullanım Koşullarından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; Samsun Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

2. Taraflar, Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda, Resman’ın kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları [log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

3. Tarafların birbirlerine yapacağı bildirimler, Kullanıcının Resman’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile Resman’ın bu Kullanım Koşullarında belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcının iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı üyelik bilgilerini uygun şekilde güncelleyecektir. Aksi takdirde; Kullanıcının Resman’a bildirdiği iletişim bilgilerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Resman’ın iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, ilgili değişiklik işbu Kullanım Şartlarına aktarılacaktır.   

Resman’ın iletişim bilgileri aşağıdadır:

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Uslu Sokak No:3  Tekkeköy Samsun

E-posta: resman@resman.com.tr

Telefon: +90 (362) 266 92 92 

4. Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır. 

5. Resman’ın Kullanım Koşullarından kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmaması veya bunlara aykırı hareket etmesi hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

 

Platformumuza gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.